Therapeutische vervolgopleiding

Werken met gestolde rouw

Stilstaan en bewegen in het veld van liefde en rouw

Als we geboren worden, kunnen we niet anders dan ons hechten, anders overleven we niet. In de hechting leren we hoe met emoties om te gaan en krijgen we het basisgereedschap voor rouw. We rouwen om verlies van wat ons dierbaar is. Rouw is de achterkant van de liefde. Als rouw niet wordt genomen, ontstaat er gestolde rouw met als gevolg dat de hechting stagneert en de liefde niet meer voluit kan stromen. Het leven is een opeenstapeling van ervaringen en al die levenservaringen vragen om herkenning, erkenning en liefdevolle aandacht met als doel om alles wat er is gebeurd te integreren in je levensverhaal.

fotograaf Jelmer Jeuring

Opleidingsinformatie

In de opleiding begeven we ons in het veld van de ontmoeting. Het gaat over welkom en afscheid, verbinding en verlies, trauma sporen, over-leven, overdracht, integreren, liefde en rouw.

De opleiding richt zich op het ambachtelijke werk van de therapeut die cliënten in verliessituaties begeleidt. Je leert met cliënten de diepte in te gaan en daar te zijn waar het werkelijk om gaat.

Het boek: Herbergen van Verlies vormt de leidraad. We werken met gestolde rouw als gevolg van hechtingstrauma en verliestrauma. De basis van de opleiding wordt gevormd door het systemische gedachtengoed, hechtingstheorieën, traumawerk en aandachtsoefening.

Het totale opleidingstraject bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. Tijdens de opleidingsdagen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Er is veel ruimte voor oefening en voor persoonlijke inbreng van de deelnemers. De opleidingsdagen worden afgewisseld met verplichte intervisie en supervisie.
Zie Praktische informatie voor data, werktijden, locatie en kosten van de opleiding.

Opleiders

Sabine Noten en Wim van Lent zijn de hoofdopleiders en dragen zorg voor de persoonlijke en professionele begeleiding. Ze werken samen met Ingrid Dykstra, Jan Kortie, Inge Land, Henk Roefs, Gwen Timmer, Wibe Veenbaas en Margriet Wentink.

 1. De therapeutische vervolgopleiding is bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO basisopleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren met goed gevolg hebben afgerond. Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben gevolgd worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders.

 2. De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  1   Stapeltjesverdriet – beweging en splitsing van de ziel, over-leven, (in)ordening, animus en anima

  2   Toegerust voor het leven – gewenst, verwelkomd, ontvangen, genoemd, geliefd, beschermd?

  3   Overdracht in begeleiding – overdracht en tegenoverdracht

  4   Huis van herkomst  wetten van het systeem, familietrauma

  5  Lied van verlangen – stem en lijf als instrument leren gebruiken

  6   Venster van verduren traumawerk, stabiliseren, werken met trauma reacties en sensaties van het lijf, venster van verduren, inzetten van hulpbronnen

  7  Levens Integratie Proces cyclus van de levensfases, integreren, waarnemen in het nu

  8   Afronding en afscheid – de afronding bestaat uit het presenteren van een mini-training in de intervisiegroep, bespreking van het afstudeerwerkstuk en het begeleiden van een cliënt.

 3. Het totale opleidingstraject bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. Naast de opleidingsdagen is intervisie en supervisie verplicht. De supervisie bestaat uit een groepssupervisie met de intervisiegroep en minimaal twee individuele afspraken. Informatie over studiebelasting.

  De groep bestaat uit maximaal achttien studenten.

  Opleiders (onder voorbehoud): Wim van Lent en Sabine Noten (module 1) werken samen met Margriet Wentink (module 2), Wibe Veenbaas (module 3), Ingrid Dykstra (module 4), Jan Kortie (module 5), Gwen Timmer (module 6) en Inge Land (module 7).

  Werktijden: op dag 1 van 10.00 tot 17.00 uur en op dag 2 van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen avondprogramma.

  Data opleiding VO7: 2 en 3 februari 2023, 2 en 3 maart 2023, 6 en 7 april 2023, 31 mei  en 1 juni 2023, 28 en 29 juni 2022, 21 en 22 september 2023, 1 en 2 november 2023 en 13 en 14 december 2023 (data onder voorbehoud).

  Locatie: Conferentieoord de Poort

  Opleidingskosten voor 2023€ 4.500 inclusief, koffie, thee en lunch. Lees ook de algemene voorwaarden en ons privacybeleid!

  Bijkomende kosten: studieboeken en supervisie ongeveer € 600.

  Mogelijk kun je de opleidingskosten, studieboeken en supervisie aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de voorwaarden.

Intakegesprek

Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben afgerond worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders. Het doel van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking en proeven aan onze manier van werken en leren.
Meld je aan