Therapeutische vervolgopleiding

Werken met gestolde rouw

Stilstaan en bewegen in het veld van liefde en rouw

Als we geboren worden, kunnen we niet anders dan ons hechten, anders overleven we niet. In de hechting leren we hoe met emoties om te gaan en krijgen we het basisgereedschap voor rouw. We rouwen om verlies van wat ons dierbaar is. Rouw is de achterkant van de liefde. Als rouw niet wordt genomen, ontstaat er gestolde rouw met als gevolg dat de hechting stagneert en de liefde niet meer voluit kan stromen. Het leven is een opeenstapeling van ervaringen en elke verlieservaring vraagt om herkenning, erkenning en liefdevolle aandacht.

fotograaf Jelmer Jeuring

Opleidingsinformatie

In de opleiding begeven we ons in het veld van de ontmoeting. Het gaat over welkom en afscheid, verbinding en verlies, trauma sporen, over-leven, overdracht, liefde en rouw.

De opleiding richt zich op het ambachtelijke werk van de therapeut die cliënten in verliessituaties begeleidt. Je leert met cliënten de diepte in te gaan en daar te zijn waar het werkelijk om gaat.

Het boek: Herbergen van Verlies van Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten vormt de leidraad. We werken met gestolde rouw als gevolg van hechtingstrauma en verliestrauma. De basis van de opleiding wordt gevormd door het systemische gedachtengoed, hechtingstheorieën, traumawerk en aandachtsoefening.

Het totale opleidingstraject bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. Tijdens de opleidingsdagen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Er is veel ruimte voor oefening en voor persoonlijke inbreng van de deelnemers. De opleidingsdagen worden afgewisseld met verplichte intervisie en supervisie.

Opleiders

Sabine Noten en Wim van Lent zijn de hoofdopleiders en dragen zorg voor de persoonlijke en professionele begeleiding. Ze werken samen met Riet Fiddelaers-Jaspers, Gwen Timmer, Ingrid Dykstra, Wibe Veenbaas en Jan Kortie.

 1. De therapeutische vervolgopleiding is bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO basisopleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren met goed gevolg hebben afgerond. Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben gevolgd worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders.

 2. De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  1. De geraakte ziel – beweging en splitsing van de ziel, over-leven, (in)ordening, animus en anima
  2. Paradijs in een doosje – welkom, hechting, magische taak, onderbroken uitreiking, emotie-regulatie, afgrenzen en containment
  3. Overdracht in begeleiding – overdracht en tegenoverdracht
  4. De stapel van verlies – de geboorte, het verloren kind, regressiewerk, jezelf als bron
  5. Huis van herkomst  wetten van het systeem, familietrauma
  6. Venster van verduren traumawerk, stabiliseren, werken met trauma reacties en sensaties van het lijf, venster van verduren, inzetten van hulpbronnen
  7. Lied van verlangen – werken met het verlangen, Eros en Thanatos, stembevrijding
  8. Afronding en afscheid – de afronding bestaat uit het presenteren van een mini-training in de intervisiegroep, bespreking van het afstudeerwerkstuk en het begeleiden van een cliënt.
 3. Het totale opleidingstraject bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. Naast de opleidingsdagen is intervisie en supervisie verplicht. De supervisie bestaat uit een groepssupervisie met de intervisiegroep en minimaal twee individuele afspraken met een van de opleiders. Informatie over studiebelasting.

  De groep bestaat uit maximaal achttien studenten.

  Opleiders: Sabine Noten en Wim van Lent werken (onder voorbehoud) samen met Riet Fiddelaers-Jaspers, Wibe Veenbaas, Ingrid Dykstra, Gwen Timmer en Jan Kortie.

  Werktijden: op dag 1 van 10.00 tot 17.00 uur en op dag 2 van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen avondprogramma.

  Data opleiding: start 5 en 6 februari 2020

  Locatie: Conferentieoord de Poort

  Opleidingskosten€4160 inclusief, koffie, thee en lunch. Lees ook de algemene voorwaarden en ons privacybeleid!

  Bijkomende kosten: studieboeken en supervisie ongeveer € 600

  Mogelijk kun je de opleidingskosten, studieboeken en supervisie aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de voorwaarden.

Intakegesprek

Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben afgerond worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders. Het doel van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking en proeven aan onze manier van werken en leren.
Meld je aan