Agenda

Coll. Simonis & Buunk: Ernest Albert Het recital
do 19/06/2025 - vr 20/06/2025

Jouw ziel wil zingen!

Met: Jan Kortie

Over het au in de rouw

Zingen hoort bij ons mens-zijn.
Het is even natuurlijk als ademhalen.

De menselijk stem is een uniek instrument. Via de stem maken we onszelf hoorbaar, vertellen we ons verhaal, delen we onze pijn en onze vreugde. De stem is ook heel sensitief, we komen er ook onze schroom en onze bevangenheid tegen. Maar alles wat we durven laten horen aan onszelf en aan elkaar brengt ons bij meer vrijheid, meer ruimte en meer verbinding. Zingen is daar een ongeëvenaarde ingang voor. Voor iedereen, ongeacht hoe jij zelf of anderen denken over jouw zingen.

We gaan deze dagen oefeningen doen die ons op dat pad kunnen helpen. Eenvoudige maar heel directe oefeningen die je, als ze bij jou passen, ook goed met je eigen cliënten kunt doen. We laten ons inspireren door hoe men in andere culturen nog veel meer voeling heeft met de expressie van pijn en rouw. Klaaglijk zingen bijvoorbeeld kan erg opluchten. Werkelijk stem geven aan jouw au, ook heel letterlijk. Een kring vormen waarin de steun van anderen helpt om net iets meer ruimte in te nemen dan in onze wat terughoudende cultuur gebruikelijk is. Wat gebeurt er als je au zegt of zelfs zingt?

Muziek helpt ons om tot expressie en zo tot meer leven te komen. Maar muziek heeft nog een belangrijke functie: ze heeft een ongekende kracht om ons met elkaar te verbinden en om ons te troosten. Ook dat aspect zullen we verkennen, bijvoorbeeld via het samen zingen van mantra’s, die ons helpen om contact te maken met diepere lagen in onszelf. En we zullen samen stil zijn, omdat stilte en muziek zo elkaar kunnen versterken, en samen troostend en helend werken. En ons doen voelen hoe krachtig we in wezen zijn.

Aanbevolen literatuur

  • Jan Kortie: Jouw ziel wil zingen

Doelgroep

Deze Masterclass is onderdeel van de Therapeutische vervolgopleiding, bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO opleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren hebben afgerond.

Jan Kortie

Jan Kortie is de grondlegger van stembevrijding. Hij ontwikkelde in de loop van de afgelopen 40 jaar een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen en schreef daar ook een boek over, getiteld Jouw ziel wil zingen. Hij leidde 20 jaar de Opleiding tot Stembevrijder.