Privacybeleid

PRIVACYBELEID OPLEIDINGEN LAND VAN ROUW

Opleidingen Land van Rouw vindt het van het allergrootste belang dat uw privacy
wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw
(persoons)gegevens. Wij willen u graag informeren over de gegevens die wij
verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens als u onze website
bezoekt, (potentiële) student bij ons bent en/of op andere wijze klant/relatie bent
van Opleidingen Land van Rouw.

Welke gegevens er worden verzameld?
Opleidingen Land van Rouw verzamelt op verschillende manieren gegevens. Op
onze website zijn dit gegevens die nodig zijn om de website zo goed mogelijk te
kunnen tonen en eventueel te verbeteren. Wanneer u via de website, per e-mail of
telefonisch contact met ons opneemt, ontvangen wij van u bepaalde gegevens die
wij opslaan in onze deelnemers- studentenadministratie. Daarnaast verzamelen wij
uw gegevens voor opleidingsgerichte doeleinden en diplomering.

Gegevensverwerking bezoekers van onze website – Cookies
We verzamelen algemene gegevens van bezoekers van onze website. Dit doen we
om onze website te verbeteren. Daarbij wordt een cookie van Google Analytics
geplaatst. Gegevens die daarbij worden gegenereerd, zijn volledig geanonimiseerd.
De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om u de website te kunnen tonen en
om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s
worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen
wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren.

Gegevensverwerking nieuwsbrief
Opleidingen Land van Rouw gebruikt MailChimp als nieuwsbriefmodule. Wanneer
u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren we uw naam en e-mailadres. We
kunnen bovendien zien of u de nieuwsbrief geopend hebt en op welke links u
geklikt hebt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden.
MailChimp verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor
hun privacy statement: https://www.mailchimp/privacypolicy
We bewaren uw gegevens voor de periode dat u de nieuwsbrief wenst te
ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw
gegevens worden dan automatisch verwijderd.

Gegevensverwerking financieel – financiële administratie
Wanneer u klant bent, slaan wij uw gegevens op in ons boekhoudprogramma. We
gebruiken uw gegevens alleen voor financiële administratiedoeleinden. Wanneer u
Opleidingen Land van Rouw verzoekt om uw gegevens te verwijderen, zullen we
eerst nagaan of dit niet in strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens de
belastingdienst of andere overheidsinstanties. Wij zullen u informeren wanneer we
de gegevens niet kunnen/mogen verwijderen.

Gegevensverwerking deelnemers – studentenadministratie
Wanneer u student bent aan een van onze opleidingen, slaan wij uw gegevens op in
het studentendossier in onze studentenadministratie. Wij registreren uitsluitend
noodzakelijke gegevens en gebruiken uw gegevens alleen voor opleidingsgerichte
doeleinden en diplomering.
Vanwege de opvraagbaarheid van diploma’s en certificaten en de eenmaligheid van
uw inschrijfgeld, bewaren wij uw studentendossier tot tien jaar na het laatste,
geregistreerde contact. Daarna worden uw gegevens inactief.
U heeft recht op inzage in uw gegevens, recht om bezwaar te maken tegen
verwerking van uw gegevens en recht op verwijdering van uw gegevens. Wanneer
u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen zullen we eerst nagaan of dit niet in
strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens (overheids)instanties.

Gegevensverwerking intakeprocedure
Indien u niet aan onze instroomeisen voor onze opleidingen voldoet, vragen wij u
uw CV en motivatie toe te sturen. Wij bewaren deze gegevens tot de
intakeprocedure is afgerond. Wanneer u start als student worden deze gegevens
opgenomen in uw studentendossier. Wanneer de intakeprocedure niet leidt tot
toelating of u zelf beslist om niet in te stromen, verwijderen wij uw gegevens
binnen vier weken. U heeft recht op inzage in uw gegevens, recht om bezwaar te
maken tegen verwerking van uw gegevens en recht op verwijdering van uw
gegevens.

Gebruik van gegevens
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen. Wij geven alleen die gegevens door aan
belanghebbende derden (gastopleiders) die strikt noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van hun opleidingswerkzaamheden. Deze belanghebbende derden zijn
middels ZZP-overeenkomsten aan ons verbonden en wij hebben met hen een geheimhoudingscontract afgesloten. De door ons verzamelde gegevens worden op
geen enkele manier doorgegeven aan derden die niet aan ons verbonden zijn, tenzij
wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij
ons vorderen).

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u het recht om u
persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten
verwijderen. Onderaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt
opnemen. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om een kopie van uw
geldige legitimatiebewijs mee te sturen c.q. te tonen. We adviseren u om daarbij uw
BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een
kopie gaat.

Wijziging privacybeleid
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen via onze nieuwsbrief en op onze website. Oudere versies van
ons privacybeleid zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email
als u deze wilt raadplegen.

Onze contactgegevens
Vragen over dit privacybeleid of over onze diensten kunnen worden gericht aan
Opleidingen Land van Rouw
Rijksstraatweg 171
6573 CN  BEEK – BERG EN DAL
024- 7370030
info@landvanrouw.nl

Het is zo waardevol om te mogen komen, te leren ontvangen en weer uit te vliegen, in de wetenschap dat ik telkens terug mag komen naar dit geborgen nest.

Laurina de Visser
Laurina de Visser