Aanmelden vervolgopleiding

De therapeutische vervolgopleiding is bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO basisopleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren met goed gevolg hebben afgesloten. Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben afgerond worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders. Lees je ook de algemene voorwaarden alvorens je akkoord gaat?

Veiligheid en bedding, met aandacht, zorg en liefde gegeven door de opleiders, zorgden ervoor dat ik de leegte in mij durfde te betreden.

Eveline de Lange
Eveline de Lange