Aanmelden vervolgopleiding

De therapeutische vervolgopleiding is bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO basisopleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren met goed gevolg hebben afgesloten. Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben afgerond worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders. Lees je ook de algemene voorwaarden alvorens je akkoord gaat?

Het is de wijze waarop je als mens met je gehele wezen wordt gezien en gehoord wat deze opleiding voor mij van onschatbare waarde maakt.

Jacqueline Duynstee
Jacqueline Duynstee