Aanmelden vervolgopleiding

De therapeutische vervolgopleiding is bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO basisopleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren met goed gevolg hebben afgesloten. Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben afgerond worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders. Lees je ook de algemene voorwaarden alvorens je akkoord gaat?

Het is zo waardevol om te mogen komen, te leren ontvangen en weer uit te vliegen, in de wetenschap dat ik telkens terug mag komen naar dit geborgen nest.

Laurina de Visser
Laurina de Visser