Aanmelden vervolgopleiding

De therapeutische vervolgopleiding is bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO basisopleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren met goed gevolg hebben afgesloten. Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben afgerond worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders. Lees je ook de algemene voorwaarden alvorens je akkoord gaat?

De twee sporen van de opleiding brachten mij tot een onthullende ontmoeting met mezelf en boden mij het verfijnde gereedschap voor het professionele vakmanschap.

Rebecca Dabekaussen
Rebecca Dabekaussen