Aanmelden vervolgopleiding

De therapeutische vervolgopleiding is bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO basisopleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren met goed gevolg hebben afgesloten. Mensen die elders een vergelijkbare basisopleiding rouw hebben afgerond worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de opleiders. Lees je ook de algemene voorwaarden alvorens je akkoord gaat?

Op reis door mijn rouwlandschap; van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. Om zo, vanuit een diepere laag in contact te kunnen zijn met de ander.

Xandra Spronk
Xandra Spronk