Supervisie

Tijdens de opleidingen van Land van Rouw doorloop je een supervisietraject waarin je persoonlijke en professionele groei centraal staan. Op de studentenpagina vind je een lijst van beschikbare supervisoren die bekend zijn met onze manier van werken. Hieruit kies je zelf een supervisor met wie je rechtstreeks afspraken maakt over data, tijdstip en kosten. Ook onze opleiders en trainers zijn beschikbaar voor supervisie.

fotograaf Jelmer Jeuring

Supervisie in de Basisopleiding

In de opleiding Omgaan met verlies bestaat het supervisie traject uit minimaal vijf individuele bijeenkomsten en een groepssupervisie met je intervisiegroep. Tussen de opleidingsdagen kom je met andere studenten samen in een intervisiegroep. De intervisiegroep is bedoeld als oefengroep. Hier bespreek je je persoonlijke en professionele ontwikkeling, ga je dieper in op de aangeboden stof, bereid je thema’s voor en breng je eigen casuïstiek in.

Supervisie in de Vervolgopleiding

In de Therapeutische vervolgopleiding zijn twee individuele supervisiebijeenkomsten verplicht, naast een groepssupervisie met je intervisiegroep.

Supervisie voor belangstellenden

Wil je onderzoeken of onze opleiding daadwerkelijk bij je past, dan kan je ook kiezen voor een supervisieafspraak met een van de opleiders.
Ook als wegwijzer in het Land van Rouw blijft het belangrijk je eigen weg in kaart te brengen en te actualiseren. Voor afgestudeerde studenten is er de mogelijkheid om supervisie, persoonlijke begeleiding of coaching te krijgen.

De bezielde opleiders hebben mij vanaf de eerste dag geïnspireerd en gemotiveerd om mij verder te mogen ontwikkelen.

Francy Peeters – op het Roodt
Francy Peeters