Post-HBO opleiding

Omgaan met verlies

Veerkracht in rouw

Onze tweejarige post-HBO opleiding gaat over omgaan met verlies, liefde en rouw. Bedoeld voor mensen die van betekenis willen zijn bij verlies en rouw en zich vanuit hun eigen professionele en persoonlijke achtergrond willen specialiseren in het begeleiden van rouwprocessen.

Rouwen doen we niet alleen bij een verlies door de dood. We rouwen ook bij een verlies door scheiding, van gezondheid, werk of een ideaal. We kennen vele soorten van verlies, soms klein en soms heel groot. Het ene verlies kunnen we bevatten, het andere is zo ingrijpend dat het een diepe verwonding aanbrengt. In onze opleiding maken we onderscheid tussen verlieservaring, hechtingstrauma, verliestrauma, familietrauma, diffuus verlies en gestapeld verlies.

Rouwen vraagt om getuigen, een kring van mensen die aanwezig willen zijn en ons willen ontmoeten in het verliesverhaal.

fotograaf Jelmer Jeuring

Opleidingsinformatie

De opleiding is procesgericht. We werken vanuit de visie dat de persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk is als de professionele groei. Er is veel ruimte voor oefening en voor persoonlijke inbreng van de deelnemers.

We werken in groepen van maximaal 16 studenten, omdat we het persoonlijke contact met de student belangrijk vinden.

De boeken Herbergen van Verlies van Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten, Stapeltjesverdriet van Sabine Noten en Handboek Rouw, Rouw-begeleiding en Rouwtherapie onder redactie van Johan Maes en Harriette Modderman vormen de leidraad van de opleiding.

We werken rondom de verstoorde verliescirkel en de beweging van de ziel als gevolg van hechtingstrauma en verliestrauma. Het systemische gedachtengoed vormt een belangrijke basis. Tijdens de opleidingsdagen wisselen theorie en praktijk elkaar af. We verwachten van studenten veel zelfwerkzaamheid en discipline in het vergaren van kennis door vakliteratuur te lezen en te bestuderen. Zo leiden we mensen op tot wegwijzers in het Land van Rouw.

De opleiding duurt twee jaar. De opleidingsdagen worden afgewisseld met verplichte intervisie en supervisie.

Opleiders

Sabine NotenWim van Lent, Gijs Visser en Tanja van Roosmalen In de uitstroom Omgaan met verlies werken we samen met de trainers Marijke van Veldhuizen en Martine Huurman. Op sommige dagen werken we samen met gastopleiders.

De opleiding kent twee uitstromen

 1. Uitstroom Omgaan met verlies richt zich op begeleiding van rouw bij volwassenen. Daarnaast is er aandacht voor de begeleiding van relaties, gezinnen en collega’s.

  De opleiding is bedoeld voor mensen met een relevante afgeronde HBO-opleiding die werkzaam zijn in welzijn, gezondheidszorg, psychiatrie, hospice, nazorg bij uitvaarten, gevangeniswezen, palliatieve zorg, pastoraal werk, onderwijs, enz. Kortom alle sectoren waar je mensen met verlieservaringen kunt ontmoeten.

  Studenten maken zelf de vertaalslag naar hun eigen doelgroep.

 2. Uitstroom Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren richt zich op begeleiding van rouw bij kinderen en jongeren. Daarnaast is er aandacht voor de begeleiding van ouders, verzorgers en hun omgeving.

  De opleiding is bedoeld voor mensen met een relevante afgeronde HBO-opleiding die werkzaam zijn in welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdpsychiatrie, hospice, nazorg, jeugdzorg, palliatieve zorg, pastoraal werk, enz. Kortom alle sectoren waar je kinderen en jongeren met verlieservaringen kunt ontmoeten.

  Studenten maken zelf de vertaalslag naar hun eigen doelgroep.

 3. De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  1    Ontmoeting in contact – Welkom, contact en verliestrauma

  2    Paradijs in een doosje – Hechting en rouw

  3    Rouw is zo gek nog niet – Normale, verstoorde en gecompliceerde rouw

  4    Uitstroom OMV – Wie ben ik zonder jou – Jongeren en rouw

        Uitstroom K&J – Ritme van het gevoel – Omgaan met emoties

  5    Het verduren – Overleven en overdracht

  6    Samen verschillend – Gender sensitieve verliesbegeleiding

  7    Loyaliteit tot over de grens – Contextuele benadering van verlies

  8    Het verloren kind – Werken met het innerlijke kind

  9    Het systeem in beeld – De wetten van het systeem en werken met beelden

  10   Tussenstand (in)zicht – Persoonlijk proces en zelfzorg

  11   Verdriet samen delen – Lotgenotencontact en presentatievaardigheden

  12   Kwetsbaarheid en kracht – Provocatief werken met verlies

  13   Uitstroom OMV – Achter het masker – Werken met maskers

         Uitstroom K&J – Uit het (veilige) nest – Traumatisch verlies

  14   Stapeltjesverdriet – De beweging van de ziel

  15   Verlies verre van weg – Interculturele communicatie en diffuus verlies

  16   Dichterbij dan je denkt – KOPP-kinderen en na-bestaan na zelfdoding

 4. Doelgroep
  De opleiding is bedoeld voor mensen met een relevante, afgeronde HBO vooropleiding. Ook mensen met een HBO denkniveau, veel relevante werkervaring en motivatie zijn van harte welkom voor een intakegesprek.

  Informatie opleiding
  De opleiding duurt twee jaar. Beide uitstromen hebben 16 bijeenkomsten; 12 losse dagen en 4 tweedaagse bijeenkomsten, verdeeld over twee jaar tijd. De opleidingsdagen worden afgewisseld met verplichte intervisie en supervisie. De opleiding wordt afgesloten met een tweedaagse toetsing. Informatie over studielast.

  De groep bestaat uit minimaal twaalf en maximaal zestien studenten.

  Werktijden

  • Eendaagse bijeenkomsten: 10.00 tot 17.00 uur.
  • Tweedaagse bijeenkomsten: dag 1: 10.00 uur tot 21.15 uur, dag 2: 9.00 uur tot 16.00 uur.

  Data eerste jaar uitstroom Omgaan met verlies

  • Start voorjaar 2019: 15 en 16 januari 2019, 12 maart 2019, 16 april 2019, 14 mei 2019, 18 juni 2019, 24 september 2019, 5 november 2019, 3 en 4 december 2019 (vol)
  • Start najaar 2019: 2 en 3 oktober 2019, 6 november 2019, 27 november 2019, 18 december 2019, 29 januari 2020, 18 maart 2020, 22 april 2020, 10 en 11 juni 2020 (data onder voorbehoud).

  Data eerste jaar uitstroom Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren

  • Start voorjaar 2019: 22 en 23 januari 2019, 20 maart 2019, 17 april 2019, 22 mei 2019, 19 juni 2019, 25 september 2019, 13 en 14 november 2019, 18 december 2019 (vol).
  • Start voorjaar 2020: 21 en 22 januari 2020, 3 maart 2020, 21 april 2020, 26 mei 2020, 1 september 2020, 6 oktober 2020, 10 en 11 november 2020, 15 december 2020 (data onder voorbehoud).

  Locatie Conferentieoord de Poort

  Opleidingskosten in 2019
  Intake € 125
  Opleidingskosten eerste jaar € 3115
  Opleidingskosten tweede jaar € 3115
  Examenkosten voor het post-HBO diploma € 185
  De kosten zijn inclusief het verblijf en 4 overnachtingen op Conferentieoord de Poort.
  Lees ook de algemene voorwaarden en ons privacybeleid!

  Bijkomende kosten: studieboeken en supervisie ongeveer € 1000

  Mogelijk kun je de opleidingskosten, studieboeken en supervisie aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de voorwaarden.

Intakegesprek

Heb je een relevante, afgeronde HBO vooropleiding en interesse in onze opleiding dan ben je van harte welkom voor een intakegesprek. In dit kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of onze opleiding voor jou de juiste opleiding is en welk uitstroomprofiel het beste past. Ter voorbereiding ontvang je een persoonlijke vragenlijst. Tijdens het intakegesprek hoor je of je wel of (nog) niet kan starten met onze opleiding. Vervolgens horen we graag van jou of je gebruik wilt maken van een opleidingsplek. Pas dan is je inschrijving definitief. De kosten voor een intakegesprek zijn € 125. Data intake: 6 september, 12 oktober en 6 december 2018.
Meld je aan