Agenda

Gustav Klimt: Three ages of woman
wo 02/10/2024 - do 03/10/2024

Het Mamatrauma

Met: Margriet Wentink

Hechting en trauma in de therapeutische praktijk

welkom kindje
wat fijn dat jij er bent
het wonder van het leven
mag in jouw wezen zijn

Gerdine Smit

Veilige hechting is een bron waaruit levenslust, verbondenheid, autonomie en competentie zich kunnen ontwikkelen. Hechtingswonden kunnen dan ook verstrekkende gevolgen hebben voor gezondheid, relaties, persoonlijke ontwikkeling en beroepsuitoefening. Lang niet altijd is iemand zich bewust van zijn hechtingswond, en de daarmee samenhangende gestolde rouw. Wel ervaren deze mensen een chronische struggle met het leven, waarmee ze bij jou in de praktijk aankloppen. Hechtingswonden worden ook vaak geactiveerd wanneer iemand later in het leven wordt getroffen door een ingrijpend verlies. De gestolde gevoelens van de vroege hechtingswond worden daarbij soms wakker geroepen.

Tijdens deze dagen komt het volgende aan bod:

  • Het kennen van gezonde hechtingen en het (micro) gedrag dat daar bij waar te nemen is
  • Het kennen en herkennen van divers soorten hechtingstrauma in diverse stadia van het leven van het jonge kind
  • Het herkennen van ‘de eerste beweging’ de hechtingsimprint die een patroon vormt in het leven
  • De driedeling van gezonddeel – traumadeel – overlevingsdeel, toegepast op- en uitgewerkt voor hechtingstrauma en hoe daar mee te werken
  • Toepassen van theorie op je eigen leven en dat van je cliënten.

Aanbevolen literatuur

  • Franz Ruppert: Vroegkinderlijk trauma.
  • Sue Gerhardt: Waarom liefde zo belangrijk is.

Doelgroep

Deze Masterclass is onderdeel van de Therapeutische vervolgopleiding, bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO opleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren hebben afgerond.

Margriet Wentink (1963)

Sinds 1996 is Margriet zelfstandig werkzaam binnen haar opleidings- en begeleidingsinstituut Interakt. Nadat zij zich vanaf 2005 volledig richtte op het werken met de traumaverwerkingsmethode van dr. Franz Ruppert (IoPT), werd haar gaandeweg steeds meer duidelijk hoe belangrijk de vroege hechtingsrelatie is in de ontwikkeling van ons mens-zijn.