Agenda

boommannen
wo 14/05/2025 - do 15/05/2025

Het Levens Integratie Proces

Met: Inge Land

Een kennismaking met LIP opstellingen

Zoals elke bloem verwelkt en iedere jeugd
plaats maakt voor de ouderdom,
zo bloeit ook elke levensfase,
bloeit elke wijsheid ook en elke waarde heeft
zijn eigen tijd en kan niet eeuwig duren.

Herman Hesse

Bij opstellingen gaat het om bewustwording en liefde voor de werkelijkheid. Door gebruik te maken van het fenomenologisch én representerend waarnemen schijnt er licht op het verborgene. Je krijgt een verband of context te zien rondom je vraag die je bewust maakt van iets wat tot dan toe in het donker lag. Dat schept nieuwe bewegingsruimte.

Wilfried Nelles (familieopsteller van het eerste uur) ontwikkelde in 2008 een nieuwe opstellingsvorm: de Levens Integratie Proces Opstelling. In zijn boek Het Leven kent geen weg terug beschrijft hij op vernieuwende wijze de samenhang tussen de ontwikkelingsfasen van de mens en de ontwikkeling van het bewustzijn.

Waar je in een Familie-opstelling de blik vooral richt op de relatie tussen je thema en de geschiedenis en trauma’s van ouders en voorouders, gaat het bij een LIP-opstelling om hoe jij je van embryo tot nu ontwikkeld hebt en om de oprechte relatie met jezelf. De relatie met jezelf is essentieel en vormt de blauwdruk voor hoe jij je verhoudt tot de ander en het leven. Deze opstellingsvorm ondersteunt de integratie van het verleden vanuit een volwassen positie. Je verplaatst je blikveld van buiten naar binnen en van het verleden naar het heden. Je onderzoekt hoe de relatie tot jezelf (en daarmee tot de ander en tot het leven) zich in de verschillende levensfasen heeft ontwikkeld.

In deze opstelling breng je vanuit een volwassen positie de verbinding tot stand met: ‘jij als embryo’, ‘jij als jong kind’ en ‘jij als ‘puber’ om daarmee jezelf oprecht in de ogen te kijken. Ben je zover en durf je te kijken? Jezelf te omarmen met alles wat het leven je heeft gegeven om daardoor in de relaties met anderen eerlijker te worden?

Aanbevolen literatuur

  • Wilfried Nelles: Het leven kent geen weg terug. 

Doelgroep

Deze Masterclass is onderdeel van de Therapeutische vervolgopleiding, bedoeld voor professionals die bij Opleidingen Land van Rouw de post-HBO opleiding Omgaan met verlies of Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren hebben afgerond.

Inge Land (1948)

Inge werkt in haar eigen praktijk in Nijmegen. Als ervaren psychotherapeut en familieopsteller van het eerste uur leerde ze van Bert Hellinger (1997), Gunthard Weber (2000), Franz Ruppert, Wilfried Nelles en vele anderen. Integer en open volgt ze de nieuwste ontwikkelingen binnen het systemisch werk. Zo heeft ze meegewerkt aan de vertaling van Nelles’ boek en heeft ze in 2015 de LIP-opstellingen van Wilfried Nelles in Nederland geïntroduceerd. Momenteel ondersteunt ze de opleiding die het Nelles Instituut Nederland aanbiedt.