Accreditatie

Opleidingen Land van Rouw is een CRKBO Geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Accreditatie betreft punten voor bijscholing en nascholing bij de diverse beroepsverenigingen voor studenten die al aangesloten of toegelaten zijn tot die beroepsvereniging.

Opleiding Omgaan met verlies (beide uitstromen)

Therapeutische vervolgopleiding

  • ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling
  • Stichting SKB voor de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg
  • Registerplein¬†voor GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Psychodiagnostisch werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal werker
  • BATC, Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument
  • Mogelijkheid om je bij www.coachfinder.nl te registreren. Initiatief van Psychologie Magazine.

Masterclasses en Inspiratiedagen

  • Geef bij het secretariaat aan over welke accreditatie voor jou interessant is.

Staat de accreditatie die jij nodig hebt voor jouw beroepsvereniging niet op deze lijst, neem dan contact op met het secretariaat en dan zoeken wij uit wat de mogelijkheden zijn.

Mannen hebben elkaar nodig bij de ontwikkeling van hun identiteit en om hun emoties en betekenisvolle ervaringen met elkaar te delen.

Roberto Massaro
Roberto Massaro