Accreditatie

Opleidingen Land van Rouw is een CRKBO Geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Accreditatie betreft punten voor bijscholing en nascholing bij de diverse beroepsverenigingen voor studenten die al aangesloten of toegelaten zijn tot die beroepsvereniging.

Opleiding Omgaan met verlies (beide uitstromen)

Therapeutische vervolgopleiding

  • ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling
  • Stichting SKB voor de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg
  • Coachfinder, platform voor coaching, initiatief van Psychologie Magazine
  • BATC, Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument

Masterclasses en Inspiratiedagen

  • Geef bij het secretariaat aan over welke accreditatie voor jou interessant is.

Staat de accreditatie die jij nodig hebt voor jouw beroepsvereniging niet op deze lijst, neem dan contact op met Anne van het secretariaat en dan zoeken wij uit wat de mogelijkheden zijn.

Ik was het kind in mijzelf kwijt. Door te leren voelen en verbinden, is dat er weer en kan ik zijn wie ik ben!

Schermafbeelding 2019-02-18 om 13.42.09
Mona Hiddink