Accreditatie

Land van Rouw is een CRKBO Geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Accreditatie betreft punten voor bijscholing en nascholing bij de diverse beroepsverenigingen voor studenten die al aangesloten of toegelaten zijn tot die beroepsvereniging.

Opleiding Omgaan met verlies (beide uitstromen)

 • Post HBO, opgenomen in het register van CPION.
 • Stichting SKB voor de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg. Scholingscategorie SKB-B1.8; B3 / StudieUren 1041; 37 ECT’s. De erkenning van de SKB is een belangrijke toegangspoort voor o.a. de NVPA, de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten. Voor deze accreditatie gelden extra voorwaarden.
 • ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling. Er zijn 159 PE-punten toegekend.
 • Registerplein (voorheen BAMW) voor maatschappelijk werkers, (GGZ)agogen. Er zijn 26 punten toegekend.
 • Kwaliteitsregister V&V en Zorgprofessionals. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland hebben 174 punten toegekend. ID-nummer 227869.
 • Registerleraar (uitstroom Kinderen en Jongeren), is voor 480 RU valide bevonden.
 • Register Vaktherapie heeft 75 punten toegekend.
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ heeft de maximaal te halen aantal punten per jaar; 30 punten toegekend.
 • SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ 197913, heeft 622,00 punten toegekend.
 • Verpleegkundig Specialisten Register heeft 50 punten voor de opleiding toegekend.
 • Vereniging van Haptotherapeuten heeft verschillende modules geaccrediteerd. Meer info bij het secretariaat.

Therapeutische vervolgopleiding

 • ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling. Er zijn 105 punten toegekend.
 • Stichting SKB voor de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg. Scholingscategorie SKB- C.8 / StudieUren 545.

Masterclasses en Inspiratiedagen

Staat de accreditatie die jij nodig hebt voor jouw beroepsvereniging niet op deze lijst, neem dan contact op met Anne van het secretariaat en dan zoeken wij uit wat de mogelijkheden zijn.

Nu weet ik dat een moeilijke start niet bepalend hoeft te zijn voor je levensloop en dat ongeluk gelukkig niet voor niks is.

Natascha Ritfeld
Natascha Ritfeld