Accreditatie

Land van Rouw is een CRKBO Geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Accreditatie betreft punten voor bijscholing en nascholing bij de diverse beroepsverenigingen voor studenten die al aangesloten of toegelaten zijn tot die beroepsvereniging.

Opleiding Omgaan met verlies (beide uitstromen)

Therapeutische vervolgopleiding

  • ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling.
  • Stichting SKB voor de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg.

Masterclasses en Inspiratiedagen

Staat de accreditatie die jij nodig hebt voor jouw beroepsvereniging niet op deze lijst, neem dan contact op met Anne van het secretariaat en dan zoeken wij uit wat de mogelijkheden zijn.

Het is zo waardevol om te mogen komen, te leren ontvangen en weer uit te vliegen, in de wetenschap dat ik telkens terug mag komen naar dit geborgen nest.

Laurina de Visser
Laurina de Visser