Nieuws

corona
wo 13/01/2021

Coronavirus beleid

Alle lesdagen tot en met 9 februari 2021 komen te vervallen!


Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is tegenslag
zegt de berekening
Het is alleen maar pijn
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde….

De lockdown wordt voorlopig verlengd met drie weken. De regels zijn helder en concreet betekent dit voor ons dat alle lesdagen tot en met 9 februari komen te vervallen. Het heeft opnieuw veel consequenties voor het programma van de verschillende opleidingsgroepen.

Omdat we de kwaliteit van de opleiding willen waarborgen kiezen we er niet voor om online les te gaan geven. Het past niet bij wie we zijn en onze wijze van werken.

Voor twee groepen is het examen alweer voor de tweede keer uitgesteld, veel lesdagen zijn verplaatst, modules verschoven, nieuwe lesdagen ingepland en de twee groepen die in de startblokken staan moeten geduld hebben tot in maart.

Het vraagt veel tijd en goed overleg met onze opleiders en de Poort. Ook nu weer voelen we ons rijk met ons liefdevolle team en onze vrienden van de Poort. Het voordeel is dat we ondertussen met z’n allen ervaringsdeskundigen zijn.

Op dit moment gaan wij ervan uit dat we vanaf 10 februari weer kunnen starten met onze opleidingen. Mocht het zo zijn dat de lockdown opnieuw verlengd wordt, dan komen we wederom met een nieuw voorstel.

Ondertussen wachten we in vertrouwen tot onze vrienden van de Poort ons weer in een veilige omgeving kunnen ontvangen.

Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer in levenden lijve ontmoeten.

Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnig
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried