Nieuws

levensaffiche Bertine Sian
do 24/05/2018

Alle kandidaten geslaagd voor het post-HBO diploma!

Proficiat allemaal!

Op 16 en 17 mei vonden de examens plaats van de post-HBO opleiding Omgaan met Verlies, groep 15.  Alle kandidaten zijn geslaagd. Naast het officiële examen was er ook nog de bespreking van het Rouwlandschap met Wim van Lent of Machteld Lavell. In dit Rouwlandschap beschrijven de studenten hun persoonlijke reis door het Land van Rouw gekoppeld aan de theorie. Iedere keer weer opnieuw worden we geraakt door al die verhalen over liefde en rouw. Tot slot hebben alle studenten zichzelf als meesterwerkstuk gepresenteerd. Het waren ontroerende dagen van oogsten en afscheid nemen!

Levensaffiche (foto): Bertine Sian

 

Afscheid nemen

Afscheid nemen
is bij elkaar verwijlen in afwachting van
wat onmiskenbaar naderend is
Is elkaar aan-zien en weten
Een ondergaan van lopende tijd, buiten de tijd

Afscheid nemen
is ont-moeten
Opnieuw tot innerlijk komen
en durven laten gebeuren
waar je zo bang voor bent

Afscheid nemen
is jezelf losmaken
van zandkastelen aan zee,
van wolkerige luchtkastelen,
van slotgrachten, kasteelmuren en andere illusies

Afscheid nemen
is jezelf verbinden, de ander naderen,
tot je nemen en in liefde loslaten
Is moed tonen te gaan, altijd weer te gaan
Afscheid nemen is…
in dankbaarheid gemis met je meedragen.

Paulo Kesseler

Diploma-uitreiking

De studenten ontvangen een post-HBO diploma van CPION en een certificaat van Land van Rouw. De feestelijke uitreiking vindt plaats bij Lazulli in Utrecht. Er is een hapje en een drankje en Marcel Luntungan van Marsmelody  speelt live-muziek. De diploma’s worden officieel uitgereikt door Henk Roefs de voorzitter van de examencommissie.