Nieuws

JJ-6387
di 12/05/2020

10 Jaar Post-HBO opleiding!

Een kijkje achter de schermen

In 2010 kreeg de opleiding Omgaan met verlies een officieel erkende, geaccrediteerde post-HBO status. Ieder jaar schrijven wij een evaluatierapport, gebaseerd op de evaluaties van onze studenten, m.b.t de inhoud en de organisatie van onze opleiding én het advies van onze onafhankelijke adviescommissie op het rapport van het jaar daarvoor. Het is een flinke klus en tegelijkertijd geeft het veel inzicht in de groei en bloei van onze organisatie.
Dit rapport sturen wij naar de onafhankelijke adviescommissie die ons naar aanleiding van dit rapport advies geeft en kritische vragen stelt die ons weer inspireren om daar waar nodig nog meer aan te scherpen.
Vervolgens sturen we het evaluatierapport én het advies van de onafhankelijke adviescommissie naar het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

Vandaag kregen we het volgende bericht van het CPION:

Met veel interesse hebben wij kennis genomen van de voortgangsrapportage waarin u ons informeert over tal van veranderingen (wijzigingen in docententeam, adviescommissie, klachtencommissie), professionaliseringsactiviteiten, en andere punten van aandacht die de kwaliteit en continuïteit van Land van Rouw moeten waarborgen.
Met zeer veel genoegen mag ik u namens het Stichtingsbestuur meedelen dat de evaluatie-resultaten van dien aard zijn dat is besloten de registratie van de Post-HBO opleiding Omgaan met verlies te continueren.

Wij zijn er blij mee, al 10 jaar een Post-HBO opleiding!